Skip to content

השקעה בפרויקט חוף התכלת בהרצליה

הזדמנות רכישה במחיר הנמוך בארץ בפרויקט הרובע העירוני החדש בדרום מערב הרצליה

כתבות על פרויקט חוף התכלת בהרצליה בעיתונות

תיאור הפרויקט והסביבה

חטיבת קרקע בחלק הדרום מערבי של העיר הרצליה הכוללת שטח של כ-1,830 דונם. גבולות התוכנית: כביש החוף ממזרח, קו החוף ממערב, תחום מונציפלי של העיר תל אביב מדרום ורח' אבא אבן בצפון.
תיאור העסקה המוצעת
100 מ"ר קרקע בגוש 6605 במחיר המשתלם ביותר: 700,000 ש"ח.

לפי שמאות מצ"ב מיום 17 לספטמבר 2020 שווי קרקע בתחום הגושים 6605 ו-6608 הינו 9,000 ש"ח למ"ר כלומר השווי של הממכר הינו 900,000 ש"ח. קבוצת קנדה ישראל משווקת בתחום גוש 6608 100 מ"ר לפי 950,000 ש"ח כאשר ההתחייבות הינה למכירת דירת 3.5 חדרים 140 מ"ר ברוטו + מרפסת ב-5,900,000 ש"ח. יתרת התשלום עם התקדמות הבניה. לפי השמאות, צפי לאישור התכנית כשנתיים, צפי לאישור תכניות מפורטות כ-3 שנים.

מצב תכנוני פרוגרמטי ודרך יישום התוכנית

9,000 יחידות דיור בשטח עיקרי ממוצע של 110 מ"ר. 20-30% משטח יחידות הדיור יהיו דירות קטנות. 350,000 מ"ר מסחר ותעסוקה (אקוויולנטי של 4,500 יח"ד). חמישה מתחמים של בתי מלון (אקווילנטי של 2,500 יח"ד). התוכנית תהא בדרך של איחוד וחלוקה חדשה. התוכניות יוגשו בשלב הבא עם הכנת תכניות מפורטות בסמכות הועדה המקומית.

גלריית תמונות ותוכניות לפרויקט חוף התכלת

רגע! לפני שעוזבים... השארתם פרטים?

דילוג לתוכן