Search Property

מבנה תעשייתי מניב בצפון מניב 8% תשואה

למכירה

מבנה תעשייתי מניב בצפון מושכר ל-12 שנים (בלי אפשרות יציאה) 24 מיליון ש"ח מניב 8% תשואה תיאור הממכר: מגרש בשטח 15.5 דונם ממוקם באזור תעשיה בצפון הארץ. על המגרש ניצב מבנה תעשיה בשטח בנוי כולל של 12,000 מ"ר שנבנה בסוף שנות התשעים. המבנה מכיל אגף תעשייה דו-קומתי ואגף משרדים דו קומתי. הנכס מצוי בשימוש עצמי […]

12,000 m2
מבנה לוגיסטי עצמאי שוכר מעולה

למכירה

מבנה עם שוכר מעולה ל-7 שנים, 23.2 מיליון ש"ח, מניב 7.50% מבנה עצמאי לוגיסטי במיקום מצוין בצפון הארץ. המבנה בשטח של 4 דונם מגרש ושטח בנוי 4,500 מ"ר בשתי קומת: קומת קרקע בשטח 2,250 מ"ר גובה רצפה-תקרה כ-6 מ"ר + 2,250 מ"ר קומה 1 גובה רצפה-תקרה 4 מ"ר. שוכר מעולה עם בטחונות חזקים. השקיע בשיפוץ […]

4.5 m2