Search Property

מחיר מציאה! במתחם ה BBC, בני ברק

למכירה

2 חודשים לפני

במגדל חדש במתחם BBC משרדים במחיר מציאה! 550-1550 במחיר 8,600 ש"ח למ"ר במגדל משרדים מפואר וחדש במתחם BBC משרדים ברמת מעטפת במחיר מציאה!!! מינימום 550 מ"ר עד 1,550 מ"ר במחיר 8,500 ש"ח למ"ר! למשרדים צמודות עד 22 חניות תת-קרקעיות בהתאם לשטח הנמכר.

550 m2
במגדל חדש ויפהפה בבני ברק, קומה עצמאית

למכירה

3 חודשים לפני

במגדל חדש ויפהפה במתחם ה-BBC בני ברק לקניה קומה עצמאית 1,600 מ"ר במחיר 7,850 ש"ח למ"ר מגדל משרדים מפואר וחדש במתחם BBC משרדים ברמת מעטפת במחיר מציאה של 7,850 ש"ח בלבד!!! 1,600 מ"ר במחיר 7,850 ש"ח למ"ר = 12,560,000 ש"ח 15 חניות תת-קרקעיות בחניון המגדל במחיר 130,000 למקום חניה = 1,950,000 ש"ח סה"כ מחיר העסקה […]

1,600 m2