Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

היצירה 27, מתחם הבורסה, רמת גן.

בואו לבקר במשרד שלנו!

ראשון-חמישי 9:00-17:00

מדוע השקעה בנכסים מניבים היא השקעה חכמה?

מדוע השקעה בנכסים מניבים היא השקעה חכמה?

השקעה בנכסים מניבים נחלקת לשני סוגים: השקעה בנדל״ן מסחרי מניב השקעה בנדל״ן למגורים מניב יש הבדלים גדולים מאד בין שני סוגי ההשקעות: השקעה בנדל״ן למגורים, התשואה השנתית בדרך כלל נמוכה ועומדת על 2% עד 3%. זו תשואה שאינה אטרקטיבית לרוב המשקיעים ולכן, הסיבה העיקרית להשקעה מסוג זה היא ציפייה מצד המשקיעים לעלייה ריאלית בשווי הנכס. לעומת זאת, בהשקעה […]

Read More
שינוי גודל פונט

השוואה

Enter your keyword